Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти направиха 72 предварителни открития на астероиди от Основния пояс

  На 11 декември 2017 г. приключи едномесечната българска кампания за търсене на астероиди (All Bulgaria Asteroid Search Campaign), организирана от Международната колаборация за астрономически изследвания (IASC) към Университета Хардин-Симънс в САЩ. В нея взеха участие 4 екипа от студенти от различни специалности в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, ръководени от доц. д-р Сунай Ибрямов. В кампанията взеха участие и 7 екипа от студенти и ученици от Варна с ръководител доц. д-р Веселка Радева и един екип от ПГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен с ръководител г-жа Анета Маринова.

  В рамките на кампанията студентите от Шуменския университет обработиха 100 комплекта с данни, а общия брой на наблюдателните изображения, съдържащи се в тях, бе 400. Те бяха получени с 1.80 м Pan-STARRS1 телескоп за космическа защита, панорамно проучване и система за бързо реагиране на Института по астрономия към Университета в Хаваи, разположен на вр. Халеакала на остров Мауи, САЩ. Основната цел на телескопа е откриване на близки до Земята обекти, които биха могли да предизвикат сериозна заплаха за сблъсък с нашата планета.

  След получаване на комплектите, всеки един от тях бе обработен до 72 часа, каквото е изискването на IASC при подобни кампании. Студентите направиха предварителни открития на 72 нови астероиди от Основния пояс, който се намира между орбитите на планетите Марс и Юпитер. Общият брой на направените предварителни открития на астероиди от всички български екипи в кампанията е 135. Предварително откритие на астероид означава, че обектът има определен малък брой положения от своята орбита и трябва да се получат най-малко още едно или две негови положения по небосвода, за да се изчисли орбитата му и да се потвърди предварителното откритие.

  Освен новите открития, студентите от Шуменския университет докладваха астрометрични измервания на 137 вече известни астероиди, които ще са в полза при прецизното изчисляване на точните им орбитни параметри.

  Всички изброени резултати бяха публикувани в официалната страница на IASC, а участниците в кампанията ще получат сертификати за участие и направените от тях нови открития на астероиди от университетите Хардин-Симънс и Хаваи, САЩ.

  Ако направените предварителни открития биват проследени и потвърдени, наблюденията им ще продължат с цел изчисляване на точните им орбитни параметри. След изчисляване на точната орбита на астероид, той получава окончателен номер от Центъра за малки планети към Международния астрономически съюз (МАС) и откривателят му има право да предложи име на обекта. Предложенията се разглеждат от Комитета за именуване на малки тела и стават окончателни след утвърждаването им от МАС, която е единствената организация, имаща право да дава имена на астрономически обекти. Имената на астероидите се оповестяват с официален циркуляр, публикуван от Центъра за малки планети към МАС.

  Публикувано на 12/12/2017