Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти от Националния университет за изкуства в Букурещ гостуват с изложба

    Студенти от Националния университет за изкуства в Букуреш гостуват с изложбата „АЗбуки“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тя ще бъде открита на 20 май 2019 г. в 11:30 часа в галерия „Университетска“ в Корпус 2, в навечерието на Патронния празник на университета – 21 май, и на 24 май – празник на българската просвета и култура и славянската писменост. Организатор на проявата е катедра „Визуални изкуства, теория и методика“.

    Също на 20 май ще бъде представена годишната изложба на студенти от специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, която е с конкурсен характер. Ръководителят на катедрата проф. Валери Чакалов ще връчи наградите „Розалина Трутман“ за постижения в областта на визуалното изкуство. Те се осигуряват с финансовата подкрепа на фамилия Трутман от Швейцария.

    Публикувано на 18/05/2019