Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти откриха 19 нови астероида

  Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с ръководител доц. д-р Сунай Ибрямов участваха в две международни кампании за търсене на астероиди – “International Asteroid Search Campaign” и “Global Astronomy Month – Astronomers Without Borders Asteroid Search Campaign”. Те се организират от Международната колаборация за астрономически изследвания към Университета в Хардин-Симънс, САЩ.

  По време на кампаниите за търсене на астероиди всеки екип получава оригинални изображения от 1.80-м Pan-STARRS телескоп на Института по Астрономия на Университета в Хаваи. Изображенията трябва да се обработят в рамките на 72 часа. Студентите обработиха 47 комплекта с общо 188 изображения. Направени бяха предварителни открития на 19 нови астероиди. Очаква се, след допълнителни наблюдения, изчисляване на орбитите на тези обекти и потвърждаване на откритието им. Освен направените предварителни открития, студентите направиха астрометрични измервания на над 100 известни вече астероида от Основния астероиден пояс между планетите Марс и Юпитер, които ще се използват за по-точно изчисляване на орбитните им параметри.

  В кампаниите в периода март-май участваха общо 55 екипа от 21 държави (САЩ, Бразилия, Филипини, Китай, България, Мароко и др.). Подобни кампании дават възможност на ученици и студенти от различни държави да се включват в научноизследователска дейност чрез обработка на реални астрономически изображения, да проследят вече известни астероиди с цел да се уточнят точните им орбити, както и да направят открития на нови астероиди.

  Получените резултати от студентите бяха докладвани на V-та Национална студентска научна конференция „От атома до Космоса”, която се проведе на 11,12 и 13 май в Шуменския университет. За своята прецизна работа и направените нови открития студентите получиха сертификати от Международната колаборация за астрономически изследвания.

  От 19 май стартира новата кампания за търсене на астероиди, в която участват 15 екипа от България – 5 от Шуменския университет с ръководител доц. д-р Сунай Ибрямов, 7 от Варна с ръководител доц. д-р Веселка Радева и 3 екипа от ПГПЧЕ „Н.Й. Вапцаров”- Шумен с ръководител Анета Маринова.

  Публикувано на 29/05/2017