Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти откриват благотворителна изложба на Никулден

    Студентите в IV курс от специалностите  „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“ от Педагогически факултет в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, с ръководител доц. д-р Йорданка Пейчева, организират  изложба-базар под надслов „Да дарим настроение, красота и доброта”. Тя ще бъде открита на 6 декември в 11,30 часа в галерия „Университетска”, корпус 2.

    В периода от 6 до 16 декември всеки, който желае, може да разгледа изложбата и да закупи бижута, аксесоари и картички, изработени от студентите. Събраните средства ще бъдат предназначени за осигуряване на материали и пособия за Центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи „Слънчево детство” в Шумен.

    Публикувано на 02/12/2016