Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти преобразиха пейки в парк

    Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се включиха в инициативата „Пейки срещу вандализма“ на Общинския младежки съвет в Шумен и фондация „Подобри“.

    В акцията, която се проведе на 4 и 5 юли 2020 г., студенти от различни курсове в специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство преобразиха няколко от пейките в парк „Кьошковете“. Проектите им бяха предварително одобрени в конкурс за рисунки по четири теми – флора и фауна на Шуменския край, цитати от известни български филми и книги, космос и небесни тела, както и геометрични фигури.

    Публикувано на 06/07/2020