Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти участваха в международен семинар по превод

    От 14 до 17 ноември 2019 г. студенти от специалностите Приложна лингвистика и Руска филология с бизнес комуникация под ръководството на ас. д-р Татьяна Терзиева взеха участие в Международен научно-практически семинар „Обучение по преводаческо майсторство“. Семинарът се провежда за девети път по съвместен проект на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и фонда „Русский мир“. Обучението на семинара е под ръководството на лектори от Русия и България – проф. В. Ефремов (Руски държавен педагогически университет А. И. Херцен), проф. Г. Шамонина (Варненски свободен университет), доц. О. Васильева (Държавен институт по кинематография, Русия), Мариана Конова, преводач и преподавател от Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юлиана Чакърова, завеждащ катедра Руска филология в Пловдивския университет, и преподавател Таня Атанасова от Пловдивския университет.

    Тазгодишният семинар е посветен на Годината на театъра в Русия и премина под лозунга „Театърът като превод и преводът като театър“. В тази връзка темата на кръглата маса и самостоятелната подготовка на студентите бяха свързани с класическата драма и съвременната й интерпретация. Студентите от Шуменския университет се обучаваха в разнообразни майсторски класове, които подпомагат развитието на практическите им умения по превод (превод с програмата САТ, превод на битови реалии от руската литература, практикум по превод), а също така и с художествено-творческа насоченост – актьорски тренинг за преводачи, руският театър като източник на прецедентни феномени и киновъплъщението на руската класическа пиеса.

    Публикувано на 19/11/2019