Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти участват в проекта на Гьоте-институт: „От практиката – за практиката“

  Деветнадесет студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, специалност „Приложна германистика” и магистърска програма „Езиково обслужване на туризма и бизнеса“ (Немска филология), са участници в пилотния проекта на Гьоте-институт – България: „От практиката – за практиката”, който стартира през месец май 2019 г.

  В първата фаза студентите хоспитираха в часовете по немски език на трима ментори, участници в проекта. В продължение на три седмици те имаха възможност да се запознаят със спецификата на работа в обучението по немски език на различни нива в ПЕГ „Никола Вапцаров” и СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен.

  Студентите се включиха активно и във втората фаза – онлайн-обучението на Гьоте институт в периода 18 – 28 ноември 2019 г.

  Третата заключителна фаза, която се проведе в Гьоте-институт в София, бе присъствена, където в рамките на два дни – 29 и 30 ноември 2019 г. шуменските студенти се срещнаха и работиха с останалите участници в проекта от различни университети, обединени от една кауза – мисията „Стани учител по немски език!”

  Пилотният проект на Гьоте институт е подходящ начин чрез обединяване на усилията на настоящи и бъдещи германисти, лектори, обучители и ментори да се мотивират студентите при избора им на професия, като се запознаят с модерния начин на преподаване, съчетаващ креативност, новаторски подход и дигитални технологии в обучението по немски език.

  Публикувано на 03/12/2019