Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентка откри първата си самостоятелна изложба в Ректората

    Първата си самостоятелна изложба фотография представи днес Валя Андонова, възпитаник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 15-те фотографии, обединени от магистърската й теза „Светлина и сянка в портретната фотография“, са изложени във фоайето на втория етаж в Ректората на висшето училище. Изложбата бе открита от ръководителя на катедра „Журналистика и масови комуникации“ доц. д-р Юрий Проданов.

    Валя Андонова е завършила образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността “Педагогика на обучението по музика”. През 2016 г. завършва в първия випуск от специалност „Журналистика“, магистърска програма „Фотография и реклама“. В момента е студентка втори курс „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, магистърска програма „Графика и графични комуникации“. От 2011 г. се занимава професионално с фотография, а от 2015 г. води курсове по фотография към Photoschool. Ръководител е на клуб по фотография в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен.

    Публикувано на 30/11/2016