Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентска научна конференция „Екология и околна среда“

  Студентската научна конференция „Екология и околна среда“ ще се проведе на 20 април 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Откриването на форума е в 10:00 часа в Аулата на Университета. Председател на Организационния комитет е проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова.

  Конференцията се провежда за седма поредна година и в нея ще участват студенти от Шуменския университет, от Лесотехническия университет, от Софийския университет „Свети Климент Охридски“, от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, от Държавния педагогически университет на Дагестан и ученици и преподаватели в СУ „Сава Доброплодни“-Шумен.

  Пленарната лекция на тема: „Пъстрият смок (Elaphe suaromates): неразказана история за неговата биология и екология“, ще бъде изнесен от проф. Marian TUDOR, “Ovidius” University of Constanţa, Румъния.

  Ще бъде представена и изложбата „Земята е нашият дом“ с рисунки на ученици на Виолета Петрова от СУ „Сава Доброплодни“.

  Публикувано на 18/04/2019