Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентска секция към Асоциацията по компютърна техника

    Студентска секция към Асоциацията по компютърна техника: University of  Shumen ACM Student Chapter, е създадена в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на 17 декември 2018 г. Тя е единствената в България, под номер 180836 е. Нейн ръководител е проф. д.н. Борислав Стоянов (Faculty Sponsor).

    ACM (Association for Computing Machinery) обединява преподаватели, изследователи, професионалисти и студенти в областта на компютърните науки. Обучението по бакалавърските специалности Компютърна информатика, Бизнес информатика и Компютърни информационни технологии и в магистърската програма Софтуерно инженерство е съобразено с препоръките на асоциация ACM.

    Секцията се оглавява от студентите-информатици Кирил Мирев (Chair), Георги Вълчев (Vice Chair) и Гарегин Борборян (Treasurer). Включени са общо 13 активни члена на ACM от Факултета по математика и информатика към Шуменския университет. Разработва се сайт на секцията. Организира се Семинар по информатика и компютърни науки.

    Публикувано на 29/01/2019