Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентски археологически проучвания във Външния град на Плиска

    Успешно приключиха теренните проучвания на крайградското имение в северозападната част на Външния град на Плиска, известно на археолозите като обект № 41. В тях взеха участие студенти от специалностите История и Археология при Шуменския университет под ръководството на проф. д-р Стоян Витлянов и гл. ас. д-р Константин Константинов. Техническото заснимане на обекта беше извършено от инж. Светлозар Стоянов – проектант към НАИМ-БАН, филиал Шумен. Финансовата обезпеченост на лятната археологическа практика беше осигурена със средства на българо-немски проект за сътрудничество.

    Проучването на крайградското имение започва през 1982 г. и след известни прекъсвания продължава и до днес. През настоящия сезон бяха проучени три от верижните помещения, разположени по периферията на външния ограден зид в югоизточния сектор на комплекса. Във вътрешността им се попадна на сравнително малък брой керамични фрагменти и животински кости. Разкриването на сектор от външния ограден зид от комплекса е важен резултат от тазгодишната работа. Цялостното проучване на неговото трасе в северна и западна посока би дало информация за обитаемата площ на крайградското имение, както и за функционалното му предназначение.

    Сравнително слабото изследване и публикуване на подобен род комплекси допълнително повишава значимостта на обект № 41. Пред екипа стои задачата да разкрие напълно един от най-големите търговско-занаятчийски центрове в периферията на столичния център в периода на развития феодализъм.

    Публикувано на 18/09/2013