Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски мобилности по програма „Еразъм +”

  Центърът за международно сътрудничество и проекти обявява втора покана за конкурс за осъществяване на 14 студентски мобилности (със средна продължителност 5 месеца) с цел обучение по програма “Еразъм +” през летния семестър на академическата 2014/2015 година.
  Всички студенти получават индивидуална подкрепа (грант) за периода на обучение в чужбина на база месечна ставка в зависимост от стандарта на живот.
  Мобилностите ще се проведат в страна участничка в програмата с която Шуменският университет има сключен договор.
  В програмата могат да участват всички студенти (бакалаври, магистри и докторанти), записани в редовна или задочна форма на обучение.
  Документи за участие в конкурса се приемат от 14 октомври до 27 октомври в Центъра.


  За допълнителна информация:

  http://erasmus.shu.bg/wp-content/uploads/2011/10/Inter-institutional-agreem

  Център за международно сътрудничество и проекти – Ректорат, стая 106
  Публикувано на 14/10/2014