Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Студентски ономастични четения „Топоними от Шуменския регион”

  На 9 май 2018 г. в зала 211 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведоха Студентски ономастични четения на тема: „Топоними от Шуменския регион“.  Събитието е продължение на инициативата на проф. Кина Вачкова, която от дълги години организира Студентски и докторантски четения.

  В Четенията участваха студенти от ІІ курс, специалност Българска филология, под ръководството на гл. ас. д-р А. Тихова от Катедрата по български език. Гости на празника бяха: деканът на Факултета по хуманитарни науки проф. д-р В. Панайотов, ръководителят на Катедрата по български език проф. д-р Н. Николова, проф. д-р М. Стефанова, гл. ас. д-р В. Йорданова, гл. ас. д-р Г. Стоянова от НЦ „Преславска книжовна школа“, гл. ас. д-р Н. Николов, ас. С. Теофилова.

  С научни съобщения по темата се включиха: Анелия Петрова, Мария Жекова, Валентина Кулева, Димитър Добринов, Елица Михайлова, Симона Стефчова, Йълдъз Муса, Диляна Вавилова.

  Всеки от авторите бе работил със 100 фиша от топонимите в Шуменския регион, като ги бе класифицирал според произхода, обособени бяха названия на местности, които са свързани с легенди и исторически личности, направен бе и опит за обяснение на значението на разглежданите топоними.

  Участниците бяха поздравени от проф. Николова, проф. Стефанова и д-р Йорданова, д-р Николов и д-р Стоянова за положените усилия и за постигнатия успех. В края на събитието на всички студенти бяха връчени  грамоти. Проведени в навечерието на 21 и 24 май, Четенията са израз на почит както пред патрона на университета – епископ Константин Преславски, така и пред безсмъртното дело на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий.

  Публикувано на 10/05/2018