Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски ономастични четения

  Студентски ономастични четения на тема „Личните имена на българите в църковно-народната традиция” се проведоха на 17 май в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Събитието е продължение на инициативата, подета от проф. Кина Вачкова, която от дълги години организира студентски и докторантски четения. Проведени в навечерието на 21 и 24 май, Четенията са израз на почит както пред патрона на университета – епископ Константин Преславски, така и пред безсмъртното дело на славянските първоучители – светите братя Кирил и Методий.

  В Четенията участваха студенти от ІІ курс, специалност Българска филология под ръководството на гл. ас. д-р А. Тихова от Катедрата по български език. Гости на празника бяха: проф. Кина Вачкова, ръководителят на Катедрата по български език проф. Надка Николова, гл. ас. д-р В. Йорданова, гл. ас. д-р Г. Стоянова от НЦ „Преславска книжовна школа“, ст. преп. Р. Русинова, лекторката по полски език В. Швиершч.

  С научни съобщения по темата се включиха: Гергана Петрова, Мария Иванова, Симона Жекова, Тодор Тодоров, Мила Чифудова, Мирослав Йотов, Лиляна Петровска. Всеки от авторите бе издирил сведения за произхода и значението на своето лично име, за светеца, който го покровителства, както и за известни личности, които са прославили името, което носят.

  Участниците бяха поздравени от проф. Вачкова и д-р Йорданова за положените усилия и за постигнатия успех. В края на събитието на всички студенти бяха връчени  грамоти.

  Публикувано на 23/05/2017