Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски видео арт фестивал

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ отново бе домакин на Студентския видео арт фестивал Шумен 2018, организиран от катедра “Визуални изкуства, теория и методика”. Петото му издание се  проведе в периода 9 – 12 ноември 2018 г. в ателиетата на катедрата и галерия „Университетска“ на Педагогическия факултет. Куратор на проявата е проф. Валери Чакалов, ръководител на катедра „Визуални изкуства, теория и методика“. Темата тази година бе Time line. Участие взеха студенти и преподаватели от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, от Националния университет за изкуства в Букурещ, от Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“ в Истанбул и от Шуменския университет.

  В програмата на фестивала бе представена селекция от международния филмов фестивал „Карантината“ с куратор Цветан Кръстев. Проф. Инсел Инал от Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“ изнесе лекция на тема „Съвременното изкуство в отворени пространства“.  Гл. ас. Виктор Петков от Варненски свободен университет презентира „Работа с приложение Snapseed за обработка на изображения”, a магистърът от специалност „Журналистика, фотография и реклама“ на Шуменския университет Валя Андонова запозна участниците с техниката Timе Lapsе за създаване на видео от статични фото изображения. С професионалните умения  на оператора Георги Кръстев, ментор на студентите, се обработиха и завършиха 23 видеопродукции на 20-те участници в творческата работилница.

  На 12 ноември 2018 г. бяха представени номинираните видеоматериали от конкурсната програма. Деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров и проф. Валери Чакалов обявиха носителите на наградите и връчиха дипломи на участниците. Отличия получиха студентите Алина Пенчева, Нуркан Нуф, Мария Василева и Хакан Хасанов от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Озан Гюр от Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“ в Истанбул, Ангел Карагьозов и Бирсен Ахмедова от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ на Шуменския университет и най-младият участник – 14-годишният Георги Йорданов.

   Фестивалът се организира с подкрепата на деканското ръководство на ПФ и ректорското ръководство на Университета, а наградите са осигурени от Atse&Herda Bos и Kai Hacbarth   – меценати от Холандия и Швейцария.

  Публикувано на 13/11/2018