Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Студентско-преподавателски уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика

    На 28.11.2020 г. от 10.00 ч. онлайн ще се проведе Студентско-преподавателски уъркшоп на Лабораторията по приложна лингвистика – Резултати и перспективи. На форума ще бъдат представени и обсъдени постиженията и планирането на изследователската дейност на екипа на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проекта КлаДа-БГ.

    Публикувано на 26/11/2020