Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Теренно географско изследване в Източните Родопи

  Традиционно теренно географско изследване проведоха студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” от 21 до 23 септември. В изследването в Източните Родопи участваха студенти от специалностите „География и регионална политика”, „География и биология” и „История и география”.

  Посетени бяха градовете Кърджали, Златоград и Ивайловград; туристическите обекти Перперикон, вила Армира и скален феномен Каменните гъби, тракийска гробница с крепостта в с. Мезек.

  За пръв път шуменски студенти направиха селищни проучвания в единственото село в България със старо албанско население Мандрица, а така също и в селата Свирачи, Горно Луково и Долно Луково. Ръководител на проучването бе ас. Веселин Петков от катедра „География, регионално развитие и туризъм”.

   

  Публикувано на 27/09/2017