Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Третата научна конференция „География, регионално развитие и туризъм“ среща онлайн 110 учени

  На 27-29 ноември 2020 година ще се проведе Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“. Организирана е от Катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ще бъдат представени над 80 научни доклада в секциите „Актуални аспекти на географските изследвания“, „Природна география“, „Обществена география и регионално развитие“, „Туризъм“, „Географско образование“ и „Студентска и ученическа сесия“.

  Участие са заявили 110 учени от България, Северна Македония, Чехия, Украйна, Русия и Перу, от тях 30 са млади учени (доторанти и постдокторанти) и 20 студенти и ученици.

  Академичната общност на чуждестранните участници включва представители на Университет „Гоце Делчев“ – гр. Щип (Факултет по туризъм и бизнес логистика – Гевгелия), Северна Македония;  Университет „Сесар Вайехо“ – гр. Трухийо, Перу; Институт по ядрена физика на Чешката академия на науките, Прага, Чехия; БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус, Испания; Национален изследователски университет „Высшая школа экономики“, Москва, Русия; Тюменски държавен университет (Институт за науки за Земята), Русия; Център по българистика при Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, гр. Мелитопол, Украйна.

  Участниците от България са представени от учени и докторанти от Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Институт за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН, Институт по океанология при БАН – гр. Варна, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал гр. Стара Загора, Институт по философия и социология при БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Международно висше бизнес училище – гр. Ботевград, Университет по национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов, Институт по аграрна икономика – гр. София, Висше училище по агробизнес и регионално развитие – гр. Пловдив, Астрономическа обсерватория „Ю. Гагарин“ – гр. Стара Загора, Регионален исторически музей – гр. Кюстендил, Български туристически съюз – ТД „Чудните скали“ – гр. Айтос, НПО Черноморски изследователски фонд – гр. Варна,  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и др.

  В конференцията ще вземат участие преподаватели и ученици от 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ –  гр. София, Първа езикова гимназия – гр. Варна, Профионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – гр. Добрич, Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца, Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих,  Средно училище „Васил Левски“ – гр. Дулово и др., както и студенти и докторанти на Шуменския университет от специалностите „География и регионална политика“, „Туризъм“, „География и биология“, магистърска програма „Регионално развитие и туризъм“, докторска програма „Методика на обучението по география“ и др.

  Пленарни доклади ще изнесат доц. д-р Климент Найденов – Декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Cane Koteski от Факултет по туризъм и бизнеслогистика при университет „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Северна Македония и д-р Наталия Краско от Център по българистика при Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, гр. Мелитопол, Украйна.

  Във връзка с извънредната епидемична обстановка Третата научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ ще се проведе онлайн в платформата Google Meet

  Линковете към видео-срещите по секции ще бъдат обявени на сайта на конференцията (http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html) и в програмата (http://geo.shu.bg/bg/programa.html).

  Откриване на конференцията ще се състои на 27 ноември 2020 г. от 9.00 часа  (https://meet.google.com/uos-dney-nzc)

  Публикувано на 17/11/2020