Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Трети студентски и докторантски четения ”Делото на славянските първоапостоли и техните ученици”

  На 28 май в Шуменския университет се проведоха Третите студентски и докторантски четения под надслов ”Делото на славянските първоапостоли и техните ученици”. Изявата, посветена на 1150-годишнината от Покръстването на българите, бе организирана от Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки съвместно с Научния център ”Преславска книжовна школа”. Съорганизатори на проявата бяха Славянското дружество ”Васил Друмев” в Шумен и Студентският съвет.

  Участници в инициативата бяха студенти от І, ІІ и ІV курс, специалност Българска филология: Ирена Каспарян, Станислава Попова, Емилия Атанасова, Теодора Вълкова, Ния Йочева, Златка Енчева, Венета Атанасова, Йозлем Искренова, Марина Стоянова, Деница Люцканова, Глория Панайотова. При подготовката на студентите консултанти бяха техните преподаватели гл. ас. д-р Николай Николов и гл. ас. д-р Анета Маринова.

  Изнесените доклади бяха свързани с делото на светите братя Кирил и Методий, старобългарските азбуки, Преславското книжовно средище, делото на Константин Преславски, Климент Охридски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Евтимий Търновски. Бяха представени също така доклади за приписките и епиграфските паметници като културно-исторически извори и устойчивите словесни комплекси като стилов маркер в старобългарските текстове. За своята изява студентите получиха награди – грамоти и книги.

  В рамките на програмата беше посетен Националният историко-археологически резерват ”Плиска”. Добре подредената експозиция в музея ”Проф. Рашо Рашев” доближи студентите до културно-историческите измерения на Плисковско-Преславската цивилизация. 

  Публикувано на 05/06/2014