Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Участие в асамблея на партньорската мрежа на Институт „А.С.Пушкин” в Москва

    Асамблея на партньорската мрежа на Института за руски език „А.С.Пушкин”, чийто член от 24 октомври е и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, се проведе на 8 и 9 ноември в Москва. В момента партньорската мрежа включва 72 организации от над 50 държави. В рамките на форума бяха обсъдени проблеми на развитието на мрежата, планове за съвместно сътрудничество и дейност в областта на разпространението на руския език.

    Във форума взеха участие зам.-ректорът доц. д-р Стефка Калева и ръководителят на катедрата по руски език проф. д-р Елена Стоянова. Зам.-ректорът по учебната дейност на Институт „А.С.Пушкин” доц. д-р Елена Викторовна Колтакова връчи официално на представителите ни сертификат за пълноправен член на партньорската мрежа. Университетът има право да сертифицира нива на владеене на руски език със сертификат на Институт „А.С.Пушкин” – световнопризнат и съгласуван с Европейската комисия. Ще бъдат разработвани съвместни научни проекти и програми, учебници и учебни пособия, ще бъдат организирани съвместно форуми. Предвижда се организирането на студентска и преподавателска мобилност.

    Публикувано на 10/11/2017