Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Участие в престижен научен форум по фосфорна химия

  От 24 до 26 март в София се проведе Единадесетият европейски семинар по фосфорна химия (11th European Workshop on Phosphorus Chemistry). Шуменският университет бе сред съорганизаторите на научното събитие чрез Факултета по природни науки и Университетския център за приложни изследвания.

  Това е интердисциплинарен форум, изцяло насочен към студенти, докторанти и млади учени, работещи в областта. Предишните срещи на европйската академическа общност от бранша са били в Кайзерслаутерн (2004 г.), Бон (2005 г.), Лайпциг (2006 г.), Зандворд (2007 г.), Регенсбург (2008 г.), Флоренция (2009 г.), Будапеща (2010 г.), Мюнстер (2011 г.), Рен (2012 г.) и Регенсбург (2013 г.).

  Акцентът в тази година беше поставен върху постигнатото от докторантите. От Шуменския университет в организационния комитет бяха включени деканът на Факултета по природни науки и координатор на Университетския център за приложни изследвания проф. д.х.н. Добромир Енчев и проф. д.х.н. Валерий Христов. Университетският център за приложни изследвания е контактно звено на Шуменския университет, имащо за цел научното обслужване на североизточна България в пряка връзка с институтите на БАН.

  В програмата на престижния научен форум взеха участие и гл. ас. д-р Ваня Колева, ас. Исмаил Исмаилов, ас. Ивайло Парушев, докторант Хасан Хасанов, доц. д-р Ивайло Иванов, доц. д-р Цветислава Иванова, доц. д-р Ася Драгоева, студентите Леман Бехчет и Мариан Драганов. 

  Публикувано на 04/04/2014