Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Участие в симпозиум „Визуални изследвания: Форми на сетивност“ в Тракийския университет в Одрин

    Преподаватели и студенти от катедра “Визуални изкуства, теория и методика” в Педагогическия факултет на Шуменския университет ще представят своя изложба и ще участват в симпозиума “Визуални изследвания: Форми на сетивност” във Факултета за изящни изкуства на Тракийския университет, Одрин, Турция.
    Събитията са на 12 април 2019 г. Изложбата ще бъде открита в 11 часа, а симпозиумът започва в 14 часа.

    Публикувано на 21/02/2020