Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Участие във Втората асамблея на партньорската мрежа на Института „Ал. Пушкин“

  В периода 5 – 8 декември 2018 година в Москва се проведе Втората асамблея на партньорската мрежа на Института „Ал. Пушкин”, асоцииран член на която вече 1 година е Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“. Към момента партньорската мрежа обединява 104 институции от 34 страни. Партньорската мрежа е нов вид сътрудничество между висши училища и различни държавни и обществени организации с дейност в сферата на образованието и науката под егидата на световно известният Институт по руски език „Ал.Пушкин”.

  На заседанията се обсъждаха въпроси, свързани с развитието на научните и образователните контакти между партньорите, в това число реализиране на съвместна проектна дейност, оптимизиране на процедурата за сертификационно тестиране и др. Асамблеята завърши своята работа с резолюция като план за работа по основните стратегически направления на сътрудничество през 2019 година.

  Шуменският университет бе представляван от зам.-ректора по качество и акредитация доц. д-р Стефка Калева и ръководителя на катедрата по руски език проф. д-р Елена Стоянова. Те представиха на своите колеги от партньорските центрове дейността на Центъра „Институт Пушкин”, открит в Шуменския университет на базата на университетския Център по русистика през м. октомври 2017 г., и споделиха плановете за дейността на Центъра през настъпващата година.

  На Асамблеята беше специално откроен успешният старт на програмата за студентска мобилност, в рамките на която двама студенти от Университета осъществиха включено едносеместриално обучение в Института, както и положителният опит на ШУ в реализиране на курсове за езиково обучение в рамките на програмата за образователен туризъм на Институт „Ал. Пушкин”

  Отбелязано бе и успешното реализиране на сертификационно тестиране в дистанционен формат, в което Шуменският университет е сред първопроходците, благодарение на своята техническа и експертна осигуреност. Планира се сесиите за сертификационно тестиране в Университета да имат системен характер и да се провеждат минимум 2 пъти годишно: през м. април и през м. ноември. Напомняме, че успешно преминалите през процедурата по сертификационно тестиране получават международно признат сертификат за ниво на владеене на руски език от Института „Ал. Пушкин”.

  Публикувано на 10/12/2018