Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учени датираха началото на строежа на Кръглата църква в Преслав

  Екип от шуменски учени датира началото на строежа на Кръглата църква от средновековния Преслав. Изследването разкрива и кой е светецът, на когото е посветен храмът. Предполага се, че става въпрос за 26 септември 893 г. от н. е., а светецът е св. апостол Йоан Богослов. Откритието е факт, благодарение на иновативен археоастрономически и фотограметричен подход за изследване

  Различните хипотези за построяването на Кръглата църква в Преслав вече почти един век вълнуват изследователите. Кръглата (Златната) църква от Преслав се е възприемала винаги като емблематична за епохата на цар Симеон I. От самото й откриване през 1927 – 1928 г. от Кръстю Миятев и Юрдан Господинов, тя провокира различни изследователи със своя специфичен архитектурен план.

  През 2020-2021 г. екип от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ръководен от проф. д-р Веселин Панайотов, в който влизат ст. преп.  Божидар Стоянов, ст. преп.  Емануил Стоянов, доц. д-р Грета Стоянова, докт. Йордан Арнаудов и с участието на Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“, направи проучване на Кръглата църква във връзка с изследване по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Целта е да се осъществи фотограметрично заснемане на храма и създаване на 3D модел. Това дава възможност за по-прецизно проучване със средствата на съвременните дигитални технологии.

  Практическата теренна работа по заснемането на храма е извършена от ст. преп.  Божидар Стоянов и ст. преп.  Емануил Стоянов от Шуменския университет.

  Подробна информация

  Публикувано на 03/06/2022