Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ученици от четири училища посетиха Факултета по природни науки в Деня на отворените врати

    Ученици от четири училища в Шумен посетиха Факултета по природни науки в Деня на отворените врати. В инициативата се включиха деца и младежи от III Основно училище „Д-р Петър Берон”, Средно училище “Сава Доброплодни”, Средно училище “Йоан Екзарх Български” и Профилираната природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”.

    Те бяха посрещнати от ръководството и преподавателите във факултета, а зам.-ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” доц. д-р Константин Константинов и деканът доц. д-р Петинка Галчева ги приветстваха с „Добре дошли”. „Подобни инициативи помагат на гражданите на Шумен да се запознаят с предимствата на нашия университет, а Факултетът по природни науки дава не само възможност за продължаване на образованието  а и за реализация след това”, каза доц. д-р Константинов.

    Учениците с интерес разгледаха лабораториите и кабинетите на Факултета и се запознаха със специалностите, които се изучават в него. Те проследиха атрактивни химични демонстрации, наблюдаваха слънцето с телескопа в Астрономическия център, участваха във викторина с награди, разгледаха колекции от насекоми, препарирани птици и препарати на безгръбначни животни. Имаха възможност да погледнат под микроскоп еднокретъчни организми и червеи, да разгледат изложба с минераложки и скални образци и хербарии на диворастящи растителни видове. В лабораторията по микробиология сами провериха качествено ли е българското кисело мляко, което се предлага на пазара.

    Публикувано на 15/12/2016