Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ученици от СУ „Панайот Волов” гостуваха в Университетската библиотека

    Ученици от 12 клас на Средно училище „Панайот Волов” в Шумен гостуваха на 17 и 18 октомври в Университетската библиотека.  Инициативата е на катедра “Системи за сигурност”  с ръководител доц. д-р Христо Христов. Младите хора се запознаха с различните видове информационни ресурси за ползване и разгледаха фонда с редки, ценни и старопечатни издания.

    Учениците са от първия випуск на специалността “Защита на информацията” и като бъдещи студенти, заедно със своя преподавател Пламен Йотов, се запознаха с материалната база, която предоставя Университета за обучение в рамките на Факултета по технически науки.

    Публикувано на 25/10/2017