Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Университетската библиотека се ангажира в кампания за възстановяване на читалището в село Белокопитово

  Университетската библиотека на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” се ангажира в кампания за възстановяване на народното читалище „Надежда 1927” и библиотеката към него в шуменското село Белокопитово. Ръководителят д-р Мариана Петева призовава преподавателите, служителите и студентите във висшето училище да дарят художествена литература за деца и възрастни с молба да е издадена през последните 5 години. Книгите се събират в библиотеката в Корпус 3 или в Педагогическата и чуждоезикова библиотека в Корпус 2. Целта е да се съберат поне 3 000 тома книги, за да може библиотеката да бъде регистрирана в регистъра на обществените библиотеки.

  Това ще е една от първите стъпки в мащабна кампания за възстановяване на читалището, с която се е захванал кметът на селото и председател на читалищното настоятелство Алекси Чолаков. На пресконференция днес той и проф. Соня Илиева, преподавател в Педагогическия факултет на Шуменския университет, разказаха за намеренията.

  Читалището е създадено на 25 септември 1927 г., а сградата за него е построена през 1959 г. Тя представлява масивна двуетажна сграда с голям киносалон със сцена и балкон,  библиотека и две по-малки зали за културни мероприятия.

  В последните двайсетина години читалищната дейност замира, а стопанисването на сградата е занемарено. Миналата година инициативен комитет подготвя документи за възстановяването на читалището като юридическо лице и с решение на Шуменския окръжен съд от 4 април 2016 г. се вписват промени по партидата му – нов устав и нови ръководни органи. Вече е вписано и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

  Сградата на читалището е строена преди повече от 50 години и не са извършвани ремонти до сега. В нея липсват канализация и водоснабдяване, затова няма и обособени сервизни помещения. В момента е в окаяно състояние – както външната фасада, така и вътрешните помещения. Миналото лято фирма „Алкомет” е извършила частичен ремонт на покрива, спонсор е дарил и нови прозорци за залата на втория етаж. Хората от селото също са дарявали средства, но те са недостатъчни за нужния голям възстановителен ремонт.  

  Читалищното ръководство иска да започне да функционира и библиотеката. В тази посока партньорство вече са заявили Шуменският университет, Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в Шумен, УНСС, Съюзът на учените в България, секция „Социологически науки”, Институтът за изследване на знанието на БАН и жители на блок 376 в кв. „Младост” в София.

  „През лятото Белокопитово е притегателен център за много деца, които прекарват ваканцията при своите баби и дядовци. Селото има нужда от своето читалище и библиотека. Надяваме се до есента, когато се навършват 90 години от основаването му, да успеем заедно да го възстановим”, обясни кметът Алекси Чолаков.

  Банковата сметка на читалището е:

  IBAN – BG66TTBB94001527528911 SOCIETE GENERALE EKSPESSBANK

  Публикувано на 05/04/2017