Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • “Университетски нюанси”

    Театралната импресия “Университетски нюанси” бе представена днес от студенти от IV курс, специалност Предучилищна педагогика, в Актовата зала на Педагогическия факултет.

    Публикувано на 18/05/2018