Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Успешно второ издание на международната образователна акция „Тотальный диктант“

  С изключителен успех и при силен интерес се осъществи международната образователна акция „Тотальный диктант“ на 8 април в Шумен. За втора поредна година Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е нейн спонсор и осигурява площадка за провеждането й.

  Акцията се провежда от 2004 г. Тази година глобалната диктовка охваща 200 000 участници и 3 000 площадки в 866 градове на шест континента. Второто й издание в Шумен беше белязано с рекорден брой участници – 55. Мероприятието беше инициирано от Младежката организация „Наследство“ към Руски клуб „Славяне 2000“ с председател Тамара Стилиянова и организирано от Катедрата по руски език към Шуменския университет. 

  В тазгодишната акция освен традиционната диктовка, беше предвиден и тест по руски език за участниците, които не са носители на езика. Доброволците можеха да избират между двата варианта. За тест се записаха 21 ученици от СУ „Сава Доброплодни“, учители от същото училище, 14 студенти от Шуменския университет от специалностите „Руска филология с бизнес комуникация“, „Английска филология“, „Приложна лингвистика“,  преподаватели от висшето училище, граждани на Шумен. Диктовка писаха представители на членовете на руски клуб „Славяне 2000“, изявени журналисти, служители на община Шумен, музейни работници, учители и студенти-русисти, завършили с отлични резултати. На участниците бяха връчени сертификати в Центъра по русистика към Шуменския университет.

  Експертната комисия по проверка на работите беше в състав: проф. д-р Елена Стоянова (председател на експертната комисията, ръководител на Катедрата по руски език), доц. д-р Стефка Петкова-Калева (заместник-ректор на ШУ), гл. ас. д-р Ирена Петрова,  ас. д-р Татьяна Терзиева, ас. Дияна Николова, ст. преп. Христина Христова, преп. д-р Надежда Стойкова.

  Резултатите могат да бъдат проверени на сайта https://www.totaldict.ru/ след 12 април.

  Публикувано на 10/04/2017