Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • V Национална студентска научна конференция „От Атома до Космоса”

  Петото издание на Националната студентска научна конференция с участието на ученици „От Атома до Космоса” бе открито днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Организатор е Катедра „Физика и астрономия” във Факултета по природни науки.

  Със свои научни разработки участват ученици, студенти и докторанти с интереси в областта на природните и техническите науки. Тази година в тридневния форум се включват 33 студенти от университета-домакин, 8 от Техническия университет в Габрово и 2 от МУ-Варна. Заявки са подали и 30 ученици от Шумен, Варна, Смолян, Троян и Вършец.

  Участниците бяха поздравени от зам.-ректора доц. д.п.н. Наталия Павлова и декана на ФПН доц. д-р Петинка Галчева.

   

   

  Публикувано на 12/05/2017