Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • В Шуменския университет отваря врати детско езиково студио „Матрьошка“

    Центърът по русистика и Катедрата по руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организират безплатни занятия по руски език в студио „Матрьошка“. Заниманията са предназначени за деца на възраст от 6 до 9 години. Те ще с продължителност 35 минути и ще се провеждат всяка събота в Центъра по русистика – стая 08 в Корпус 2 на Университета. Със забавни игри, песни, танци и драматизации децата ще имат възможност да се докоснат до необятния свят на руския език и култура.

    Езиковото студио „Матрьошка“ ще стартира в 11:00 часа на 2 ноември 2019 г. от 11:00 часа. Занятия ще има на 9 ноември, 16 ноември, 23 ноември, 7 декември и 14 декември. Зимната серия ще завърши с новогодишно тържество.

    Записвания могат да бъдат направени до 1 ноември 2019 г. на e-mail rusistika_shu@shu.bg или в катедрата по руски език (стая 202 в Корпус 2).

    Публикувано на 07/10/2019