Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Важно съобщение

  Поради техническа профилактика в университетската информационна система на 19 октомври  (понеделник) 2020 г. няма да работят със студенти и преподаватели следните отдели и университетски центрове:

  • Студентска канцелария 1 и 2;
  • Студентска канцелария-Дипломи;
  • Учебните отдели в Шуменския университет, ДИКПО-Варна и Колеж-Добрич;
  • Финансово-счетоводен отдел, включително Каса;
  • Център за обучение на докторанти;
  • Център за кандидатстудентска информация;
  • отдел Човешки ресурси;
  • гл. специалист Стипендии;
  • специалистите по  катедри, които работят със софтуерния продукт.
  Публикувано на 14/10/2020