Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Важно съобщение за абсолвентите

  Церемонията за промоция на абсолвентите от випуск 2019 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще се състои на 6 декември 2019 г. (петък) от 10 часа в зала „Арена Шумен“.

  Всички абсолвенти, които желаят да участват в церемонията, следва да се регистрират до 29 ноември 2019 г. (петък) в електронната форма:

  diplomi.shu.bg

  Тоги ще се получават само от тези, които са спазили срока за регистрация, в деня на промоцията в зала “Арена Шумен” от 8:30 часа.

  Допълнителна информация:   http://shu.bg/content/diplomi

   Церемонията за завършващите Колеж-Добрич ще бъде на 7 декември 2019 г. Тя ще се проведе в Огледална зала “Нели Божкова” от 10:30 часа.

  Публикувано на 31/10/2019