Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Възможности за електронно подаване на документи за кандидатстване в конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр. 15/21.02.2020 г.)

  Въз основа на заповед № РД-10-167/13.03.2020 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, във връзка с правомощията по чл. 32., ал. 1, т. 14 от ЗВО и предвид решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за периода на извънредното положение е създадена възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване по конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020) на следния адрес:  https://forms.gle/qjCTsUWJQ3p4HoVp9

  За допълнителна информация:

  Стефка Александрова

  • Телефон: 054/830 495, вътр. 321
  • Мобилен: 0899 901943
  • E-mail: st.aleksandrova@shu.bg
  • Корпус 1, ет.1, кабинет 107

  Деница Люцканова

  • Телефон.: 054/830 495, вътр. 203
  • Мобилен: 0899 237533
  • E-mail: d.veselinova@shu.bg
  • Корпус 1, ет.1, кабинет 107
  Публикувано на 08/04/2020