Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Високо отличие за проф. д.ф.н. Антоанета Алипиева

    Търновското българско дружество „Иван Вазов” в град Николаев, Украйна, връчи златен медал на проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева от Шуменския университет „Епископ Константин Преслравски“ на 4 септември. Високото отличие е за приноса на проф. Алипиева  в работата с български малцинства зад граница.

    Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование- Варна към  Университета повече от 25 години приема учители, ученици и студенти от 7 държави, в които живеят наши сънародници. Програмата е по постановление № 103 към Министерския съвет на Република България. В нея са включени не само български училища зад граница, български неделни училища, но и повече от 15 балкански университета, в които има специалност „Българска филология“.

    В свое интервю пред държавната телевизия в град Одеса проф. Алипиева сърдечно  благодари за отличието. Тя подчерта голямата роля на Департамента за тази дейност, както и на Университета за съпричастността към родолюбивото дело. Интервюто ще бъде включено в специален документален филм за българските малцинства. 

    Публикувано на 14/09/2017