Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Връчване на наградата „Проф. дин Рашо Рашев“

    Наградата „Проф. дин Рашо Рашев“ ще бъде връчена на 12 ноември 2019 г., в 10:30 часа пред археологическия музей „Професор Рашо Рашев“ в НИАР „Плиска“.

    Организатор на събитието е Факултетът по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

    На рождената дата на известния български археолог семейство Рашеви ще връчат за шеста поредна година грамота и парична сума на студент от Шуменския университет. Той е избран от комисия от преподаватели в катедра „История и археология“ и представител на семейството. Според статута на наградата общият успех от курса на обучението на лауреата трябва да е минимум Отличен 5.50, да има участия в експедиции, археологически разкопки или научни конференции и публикации в областта на историята и археологията.

    Публикувано на 11/11/2019