Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“

  На 25 и 26 октомври 2019 година ще се проведе Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“. Организирана е от Катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Откриване на конференцията ще се състои на 25 октомври 2019 г. от 16:00 часа в зала 217 на Ректората на Шуменския университет. На откриването участниците в Конференцията ще бъдат поздравени с песни и танци от ученици на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

  Ще бъдат представени над 60 научни доклада в секциите „Природна география“, „Обществена география, регионално развитие и туризъм“ и „Географско образование“. Заявки са участие са подали над 70 учени от България, Северна Македония, Португалия, Бразилия, Чехия, Русия и Перу. Участниците от България включват учени и докторанти от Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Институт за изледване на атмосферата, климата и водите при БАН, Хидрометеорологическа обсерватория – гр. Шумен, Институт по аграрна икономика – гр. София, Институт по ядрена физика на Чешката академия на науките, Югозападен университет „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет по национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов, УНИБИТ – гр. София, Висше училище по агробизнес и регионално развитие – гр. Пловдив, РИМ – гр. Кюстендил и др.

  В конференцията ще вземат участие преподаватели и ученици от СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, СУ „Иван Момчилов“- гр. Елена, МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна, 138 СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”- гр. София, СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен, ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Шумен, СУ „В. Левски“ – гр. Дулово, ПГ „В. Левски“ – гр. Исперих, както и студенти и докторанти на Шуменския университет от специалностите „География и регионална политика“, „Туризъм“, „География и биология“, „Биология и химия“, „Биология и физика“, „Регионално развитие и туризъм“, и др.

  Пленарни доклади ще изнесат проф. д-р Maria Helena Mesquita Pina от Университет Порто, Португалия, проф. д-р Cane Koteski от университета в гр. Щип, Северна Македония и доц. д-р Huan-Esteban Yupanqui от Университет „Сесар Вайехо“, гр. Трухильо, Перу.

  Публикувано на 24/10/2019