Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Втори студентско-преподавателски семинар по турска литература „Откак ме озари любов…”

  На 18 октомври в Чуждоезиковата читалня на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” се проведе целодневен семинар по средновековна турска литература под надслов „Откак ме озари любов”. Това е вторият по рода си семинар от този тип, при който студентите от специалността подготвят мултимедийни презентации и представят пред свои колеги накратко творчеството и текстовете на автор по избор от задължителната програма по литературната учебна дисциплина. Богатият аудио и видеоматериал дава допълнителна информация и изостря вниманието и интереса, както  на обучаващите се, така и на присъстващите, към темата и богатите територии на турската литература и култура.

  Инициативата е на преподавателката по История на турската литература и изтъкната изследователка на балканските културни процеси доц. д-р Йорданка Бибина.

  Впечатляваща е демонстрираната активност от страна на студентите, които набират дързост и самочувствие на изследователи, интерпретатори и преводачи на тези толкова сложни текстове. Особено сполучливи бяха предложените преводи на стара турска поезия: на Айджан Пенева, която представи преводи на Юнус Емре, на Семра Ахмед – на Бурсалъ Ахмед Паша, на Надежда Иванова – на стиховете от ашъкско-сазовската поезия, на Алиосман Хасан,  Боряна Христова, Теодор Добринов и др. Присъстващите на семинара изслушаха доклади с презентации върху поетическото творчество на Юнус Емре, Михри Хатун, Мухибби (Сюлейман Великолепни) и др., както и върху прозата на Евлия Челеби и Мехмед Нешри.

  На семинара присъстваха като гости деканът на Факуртета по хуманитарни науки проф.дфн Ивелина Савова, ръководителят на Катедрата по турски език и литература доц. д-р Татяна Чалъкова, нейни колеги, както и преподаватели от Катедрите по журналистика и масови комуникации и по теология. Активно участие в дискусиите взеха и специалистите  Дарина Стоянова и Милена Керековска от  библиотечния  Чуждоезиков отдел на библиотеката, която се очертава като гостоприемен и очевидно постоянен домакин на бъдещи подобни прояви. Следващият Трети семинар е планиран за средата на февруари и ще бъде посветен на Турската литература след Танзимата до Републиката.

  Публикувано на 23/10/2013