Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Второкласници ще посетят университетската библиотека

    Ученици от II а клас на Второ основно училище “Д-р Петър Берон” в Шумен ще посетят на 15 май Педагогическа и чуждоезикова университетска библиотека в Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Децата и класният им ръководител Емилия Лаловска ще споделят мнението си за книгата “Мечо Пух” от А.А.Милн, която им бе предоставена от библиотеката за самостоятелно четене.

    В различния час по извънкласно четене второкласниците ще научат повече за своя любим герой и неговия създател, ще се запознаят с устройството и дейността на библиотеката.

    Целта е насърчаване на четенето и формиране на читателски и литературни компетентности у учениците.

    Публикувано на 14/05/2017