Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • XXIV Епископ-Константинови дни 2017

  Програма

  1-25 май

  Представяне на студенти от направление „Педагогика” на открита библиотека за книги за деца със специални образователни потребности

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: Фоайе на Колеж-Добрич

  Изложба на творби на студенти в Колеж-Добрич

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: Фоайе на Колеж-Добрич

  9 май

  Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика, информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ

  • Организатор: Факултет по математика и информатика
  • Място: зала 505, Корпус 3
  • Начало: 11 часа

  Провеждане на пътуващ семинар с практически занятия на терен – посещение на „Херти” АД, гр. Плиска

  • Организатор: Факултет по математика и информатика
  • Място: „Херти” АД-Плиска
  • Начало: 13 часа

  Публична лекция на тема „Защита на информацията от грешки” на проф. д.м.н. Николай Янков

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: зала 106, Колеж-Добрич
  • Начало: 14 часа

  9-10 май

  Национален филологически колегиум

  • Организатор: Факултет по хуманитарни науки
  • Място: Аула, Ректорат
  • Начало: 10 часа

  10 май

  Ден на отворените врати във Факултета по природни науки

  • Място: Факултет по природни науки
  • Начало: 10-16 часа

  11-21 май

  „По стъпките на книгите” – изложба на ръкописи и интересни книги

  • Организатор: Факултет по хуманитарни науки
  • Място: Университетска библиотека
  • Начало: 10 часа

  12-14 май

  V Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От атома до Космоса” за научни разработки на ученици, студенти и докторанти в областта на природните и техническите науки

  • Организатор: Факултет по природни науки
  • Място: зала 217, Ректорат
  • Начало: 9 часа

  12-13 май

  Национален студентски конкурс за диригенти „Златна палка”

  • Организатор: Педагогически факултет-катедра „МЕМВИ”
  • Място: Актова зала на ПФ
  • Начало: 10 часа

  13 май

  Ден на отворените врати във Факултета по математика и информатика

  • Място: Корпус 3
  • Начало: 11 часа

  Нощен прием в Астрономическата обсерватория за участниците в V Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От атома до Космоса”

  • Организатор: Факултет по природни науки
  • Място: ПП „Шуменско плато”
  • Начало: 20 часа

  15 май

  Кръгла маса на тема „Актуални проблеми в подготовката на студентите” на катедра „Начална и предучилищна педагогика” с участието на преподаватели, докторанти, студентски, детски и начални учители

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: Заседателна зала на Колеж-Добрич
  • Начало: 13 часа

  Кръгла маса на тема „Информационни системи и математически модели” на катедра „Информатика и математика” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: зала 309
  • Начало: 13 часа

  Кръгла маса на тема „Съвременни аспекти на устойчивото земеделие” на катедра „Растениевъдство и растителна защита” с участието на преподаватели, докторанти и студенти

  • Организатор: Колеж-Добрич
  • Място: зала 102
  • Начало: 13 часа

  16 май

  Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика, информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ

  • Организатор: Факултет по математика и информатика
  • Място: зала 516, Корпус 3
  • Начало: 11 часа

  17 май

  Изложба на преподавателите и студентите от специалностите “Предучилищна педагогика” и “Педагогика на обучението по техника и технологии”

  • Организатор: Педагогически факултет – катедра “ТОПО и ПУНУП”
  • Място: фоайе на Корпус 2
  • Начало: 10,30 часа

  Годишна изложба на студенти от специалността „Визуални изкуства, теория и методика” и конкурс за наградата „Розалина Трутман”

  • Организатор: Педагогически факултет
  • Място: Галерия „Университетска”, Корпус 2
  • Начало: 11,30

  18 май

  Четвърти международен ден на очарованието на растенията

  • Организатор: Факултет по природни науки
  • Място: пред Ректората
  • Начало: 16 часа

  Форум „Аз и бизнесът”

  • Организатор: сп. „Enterprise и Шуменски университет
  • Място: зала 219, Ректорат
  • Начало: 10 часа

  19 май

  Патронен празник на Шуменския университет.

  Поднасяне на цветя пред Свитъка-паметник на патрона.

  Церемония по присъждане на званието Почетен професор (Professor honoris causa) на доц. д-р Стоян Танев.

  Връчване Наградата на Ректора за 2016 г.

  • Място: пред Ректората
  • Начало: 10 часа

  Спортен празник за преподаватели и студенти

  • Организатор: Педагогически факултет – катедра „ТМВФ и спорт”
  • Място: спортни площадки, Ректорат
  • Начало: 10,30 часа
  11 часа

  Атрактивни демонстрации по баскетбол, футбол и волейбол

  12 часа

  Демонстрации бойни изкуства

  12,30 часа

  Забавни игри, щафети, теглене на въже, дартс


  19-21 май

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – 40-о издание

  • Организатор: Факултет по хуманитарни науки
  • Място: пред Ректората
  • Начало: 13,30 часа

  Епископ-Константинови четения

  • Организатор: Факултет по хуманитарни науки
  • Място: Аула, Ректорат
  • Начало: 13 часа
  Публикувано на 28/04/2017