Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • XXVI ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ДНИ 2019

  XXVI ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ДНИ 2019

   

  Програма

  1-31 май

  Изложба на творби на студенти в Колеж-Добрич

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Фоайе на Колеж-Добрич

  3 май

  Провеждане на практическо занятие със студенти и преподаватели от Факултета по математика и информатика

  Организатор: Факултет по математика и информатика

  Място: „Екстрапак“ ООД-Велико Търново

  7-10  май

  Четвърти филологически майсторски клас „На строителната площадка за Thesaurus linguae slavonicae“ с ръководител проф. Уилям Федер

  Организатор: НЦ „Преславска книжовна школа“

  Място: Корпус 1 – зала 219

  Начало: 11:00 часа

  13  май

  Публична академична лекция на тема „Често срещани проблеми при работа с мултимедия“ на доц. д-р Цанимир Байчев

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Колеж-Добрич – зала 106

  Начало: 14:30 часа

  13 май

  Изложба „Магистри и преподаватели“

  Организатор: катедра „Визуални изкуства. Теория и методика“

  Място: Художествена галерия на Радио Варна

  Начало: 18:00 часа

  14 май

  Публична академична лекция на тема „Влияние на минералното торене върху микробиологичната и ензимна почвена активност, продуктивността и качеството на продукцията от основни полски култури“ на проф. д-р Драгомир Пламенов

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Колеж-Добрич – зала 106

  Начало: 14:30 часа

  14 май

  Връчване на наградите на победителите в състезанията по математика, информационни технологии и икономика за Купата на Декана на ФМИ

  Организатор: Факултет по математика и информатика

  Място: Корпус 3

  15 май

  Студентска лаборатория „Тема: Европа“ -инициатива на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова

  Място: Корпус 1 – Аула

  Начало: 13:00 часа

  15 май

  Документална изложба „120 години от рождението на Панчо Владигеров“ на Държавен архив-Шумен

  Организатор: катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“

  Място: Корпус 2 – Зала „Панчо Владигеров“

  Начало: 10:30 часа

  15 май

  Годишен концерт на студенти от специалността „Педагогика на обучението по музика“

  Организатор: катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“

  Място: Корпус 2 – Зала „Панчо Владигеров“

  Начало: 11:00 часа

  15 май

  Изложба на изделия от различни конструктивни материали

  Организатор: катедра ТОПО и ПНУП

  Място: Корпус 2

  Начало: 11:00 часа

  16 май

  Спортен празник

  Организатор: катедра „Теория и методика на физическо възпитание и спорт“

  Място: ПП „Шуменско плато“

  16 май

  Пети международен ден на очарованието на растенията

  Организатор: Факултет по природни науки

  Място: Корпус 1

  Начало: 10:00 часа

  17-18 май

  VII Национална студентска научна конференция с участието на ученици „От атома до Космоса”

  Организатор: Факултет по природни науки

  Място: Корпус 1 – зала 217

  Начало: 10:00 часа

  17-19  май

  Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“

  Организатор: Факултет по хуманитарни науки

  Място: Корпус 1

  Начало: 13:00 часа

  20 май

  Годишна изложба-конкурс на студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и връчване на наградите „Розалина Трутман“ за студентски постижения в областта на визуалните изкуства

  Организатор: катедра „Визуални изкуства. Теория и методика“

  Място: Галерия „Университетска“

  Начало: 11:30 часа

  20 май

  Международна изложба „АЗбуки“ на студенти от Национален университет за изкуства-Букурещ

  Организатор: катедра „Визуални изкуства. Теория и методика“

  Място: Галерия „Университетска“

  Начало: 11:30 часа

  20  май

  Провеждане на кръгла маса „Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани“ на направление „Начална и предучилищна педагогика“ с участието на преподаватели и студенти

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Заседателна зала

  Начало: 13:00 часа

  20  май

  Провеждане на кръгла маса „Компютърни системи и математически модели в обучението и науката“ на направление „Информатика и математика“ с участието на преподаватели и студенти

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Колеж-Добрич – зала 309

  Начало: 13:00 часа

  20  май

  Провеждане на кръгла маса „Иновации в областта на земеделието и растителната защита“ на катедра „Растениевъдство и растителна защита“ с участието на преподаватели, докторанти и студенти

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Колеж-Добрич – зала 102

  Начало: 13:00 часа

  20  май

  Изложение на тема „Биологични храни и напитки – път към здраве и дълголетие“ с участието на преподаватели, студенти и земеделски производители

  Организатор: Колеж-Добрич

  Място: Колеж-Добрич – етаж 1

  20-21  май

  XXV-те „Епископ-Константинови четения“

  Организатор: Организационен комитет с председател проф. д-р Надка Николова

  21 май

  Патронен празник на Шуменския университет. Удостояване с почетни звания и връчване на Наградата на Ректора за 2018 г.

  Място: Корпус 1

  Начало: 10:00 часа

  22  май

  Публична лекция на доц. д-р Петър Боянов на тема: „Противодействие на съвременни видове кибератаки с изградена хибридна защитна стена“

   Организатор: Факултет по технически науки

  Място: Зала С5

  Начало: 09:00 часа

  22  май

  Ден на отворените врати във Факултета по технически науки

  –           „Интегрирана система за физическа сигурност“ – зала C1

  –           „Център за управление на кризи и реагиране при бедствия“ – зала D4

  –           „Интерактивна система за сигурност“ – зала D5

  –           „Дигитална фотограметрия“ – кабинет 423

  –          „Лаборатория „Сименс“ – зала D1

  –          „Лаборатория „Инженерна логистика“ – зала С6

  Организатор: Факултет по технически науки

  Начало: 12:00 до 17:00 часа

  ****

  Публикувано на 03/05/2019