Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Юбилейно честване

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и Педагогическият факултет организират юбилейно честване по случай кръгла годишнина на проф. д.ик.н. Лучиян Милков. То е под наслов „Проф. д.ик.н. Лучиян Милков – 70 години отдаденост на науката, семейството и приятелите”.

    Ще се проведе от 17 часа на 29 ноември 2018 г. във фоайето на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен.

    Публикувано на 27/11/2018