Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Зала 108 на Корпус 2 – Зала “Проф. Венета ВИЧЕВА”

    Церемония за именуването на зала 108 на Педагогическия факултет на името на проф. Венета Вичева се състоя на 25 юни в Корпус 2 на Шуменския университет. Събитието беше инициирано от декана на Факултета – проф. Маргарита Бонева и подкрепено от преподавателите и студентите на специалност “Педагогика на обучението по музика”.

    Виден български хоров диригент и музикант, основател на детски хор “Бодра песен”, диригент на смесен хор “Родни звуци”, професор по дирижиране, носител на високи награди в областта на музикалното изкуство, Доктор хонорис кауза на Шуменския университет,. почетен гражданин на Шумен – проф. Венета Вичева остава в паметта на поколения студенти и има заслужено място сред най-изявените личности на шуменската академическа общност.

    Нейният портрет, който вече ще стои в зала 108, запечатал характерната й поза до рояла, ще пази спомена за любимия и мъдър учител. А посланието й, изписано до портрета ще продължава да учи и търси нови последователи: “Изкуството, за да бъде истинско и вълнуващо, за да те кара да притаиш дъх и да му се насладиш изцяло и безрезервно, за да получиш удоволствие и удовлетворение от неговото въздействие, трябва да има творец, който да бъде предан на него и чрез него да спечели изпълнители и слушатели.”

    Публикувано на 25/06/2013