Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заместник-председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията ще изнесе публична лекция

    Заместник-председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Васил Ризов ще изнесе публична лекция в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” на 25 ноември от 11 часа.

    Лекцията е на тема „Съвременните предизвикателства при осъществяване на националната политика по защита на класифицираната информация” и е част от обучението на студентите от специалност „Системи за сигурност”, професионално направление „Национална сигурност” на Факултета по технически науки.

    Публикувано на 16/11/2016