Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Започна академичната учебна 2016/2017 година

  Академичната учебна 2016/2017 година в Шуменския университет „Епископ Констатин Преславски” започна днес. С церемонии по приемане на първокурсниците в академическата общност учебната година бе открита в Колежа в Добрич и в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна. В Шуменския университет тържественото откриване е на 19 септември от 10 часа.

  142-ма са възпитаниците на Колежа в Добрич, които за пръв път пристъпиха прага му и положиха академичната клетва. „Този ден винаги е бил много тържествен за всички нас. Той събира на едно място устрема на младостта и опита на мъдростта. Той е олицетворение на стремежа към наука, духовност и просвещение. Пожелавам Ви да вървите с големи крачки по пътя на знанието, но никога да не се спъвате в него”, приветства ги зам.-ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д-р Наталия Витанова. Гости на тържеството бяха и зам.-ректорът доц. д-р Константин Константинов и ас. Камелия Койчева, председател на комисията по образование в Общинския съвет в Добрич. Поздравления към студентите отправиха и доц. д.м.н. Николай Янков, координатор по научната дейност в Колежа, и Дияна Златева, третокурсничка в специалност „Предучилищна педагогика с чужд език”.

  Тържеството бе водено от зам.-директора на Колежа доц. д-р Милена Цанкова, която връчи студентските книжки на първокурсниците, постигнали отлични резултати на приемния изпит.

  „Бъдете смели и целеустремени, вярвайте в себе си. Следвайте собствения си път и не се сравнявайте с другите. Давайте най-доброто от себе си. Попътен вятър в страната на знанието! На добър час!”, поздрави зам.-ректорът проф. Витанова 38-те първокурсници в специалност „Туризъм” преди те да положат академичната клетва.

  Студентите бяха приветствани от проф. д-р Снежана Въчева, директор на Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, и от ръководителя на катедра „Туризъм” проф. д-р Соня Докова.

  Публикувано на 12/09/2016