Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заповед на Ректора във връзка с ограничаването на разпространението на COVID-19

     

    Публикувано на 13/03/2020