Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Заповед на Ректора във връзка с ограничаването на разпространението на COVID-19

     

    Публикувано на 13/03/2020