Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заповед на Ректора във връзка с решение на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в страната

    Публикувано на 17/06/2020