Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Заповед на Ректора във връзка с решение на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в страната

    Публикувано на 17/06/2020