Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заповед на Ректора във връзка с удължаване на извънредното положение

    Публикувано на 09/04/2020