Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Заповед на Ректора във връзка с удължаване на извънредното положение

    Публикувано на 09/04/2020