Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заседание на Международната асоциация на ректорите на Педагогически университети в Европа

    Заседание на Международната асоциация на ректорите на Педагогически университети в Европа се е състояло миналата седмица в Киев.  То е било част от програмата със събития по отбелязване на 175-та годишнина от рождението на патрона на Националния педагогически университет „Михайло Драгоманов” в украинската столица.

    В работната среща са се включили представители на 15 университета от 12 страни. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” бе представен от доц. д-р Стефка Калева, заместник-ректор по акредитация, оценяване и поддържане качеството на обучението и на академическия състав.

    На заседанието са разисквани въпроси, свързани с различни образователни практики в страните от Европейския съюз за подготовката на магистри-педагози. Приета е резолюция с искане за стандартизиране на педагогическото образование, която ще бъде изпратена до Европейската комисия. Обсъждани са и въпроси за хуманитаризиране на подготовката на педагогически кадри като противопоставяне на двете основни тенденции във висшето образование в последните години за глобализация и комерсиализация.  

    Публикувано на 25/10/2016