Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Завърши студентската архиографска експедиция

    Студентска архиографска експедиция се проведе в Народната библиотека „Иван Вазов” в Пловдив и така бе възстановена традицията да се посещават различни обекти в страната като Рилския манастир и Троянския манастир. В експедицията участваха четвъртокурсници от специалността „Българска филология” във Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител бе деканът на Факултета по хуманитарни науки проф. д-р Веселин Панайотов.

    В хода на работата са изследвани ръкописи и старопечатни книги. Между тях са три павликянски ръкописа, написани на бързопис с латински букви, един от които е неизвестен на научната общност. Работата по тях ще продължи.

    В културната програма студентите са посетили исторически забележителности и музеи в Пловдив.

    Публикувано на 12/10/2016